Uw persoonlijke gegevens achter slot en grendel

Privacy​ en veiligheid
U laat uw persoonlijke gegevens bij ons achter, dat is nu eenmaal als u gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Body Basics Well-being. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons heeft gedeeld. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.
Welke gegevens verzamelen wij:
Contactpersoon naam, adresgegevens, facturatie en levering producten, emailadressen, telefoonnummer, rekeningnummer.
Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:
–    Administratie
–    WordPress Website
–    Webshopbeheer
–    Nieuwsbriefsysteem Mailchimp
Beveiligd
Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens die u bij ons achterlaat. Wij bewaren deze gegevens achter virtuele ” slot en grendel”. Partijen die niks met uw gegevens te maken hebben, kunnen hier simpelweg niet bij.
Nieuwsbrieven
In het kader van de privacywetgeving (AVG)  is Body Basics verplicht u te wijzen op het volgende: uw gegevens worden o.a gebruikt voor onze nieuwsbrieven die middels Mailchimp-mailingsysteem worden verzonden. U blijft zo op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Onze nieuwsbrief wordt eenmaal per 2 of 3 maanden verstuurd. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden door op de afmeldlink te klikken in de door ons verstuurde nieuwsbrief.
Als u onze nieuwsbrieven, aankondigingen en/of uitnodigingen wilt blijven ontvangen hoeft u geen actie te ondernemen.
Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie. In dat systeem zullen uw gegevens 7 jaar lang blijven opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

This post is also available in: Engels